Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Via de tab Details kan de status van een factuur op “Geblokkeerd” worden gezet. Bij het verwerken van een voorstel worden geblokkeerde facturen niet meegenomen.

  • No labels