Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Afhankelijk van het beeldschermformaat en de scherm-resolutie kan het voorkomen dat het rechterdeel van de knoppenbalk niet meer in beeld past. Door een aantal keren de toets-combinatie Ctrl - in te drukken, verklein je het beeld en worden de ontbrekende knoppen weer zichtbaar. Met Ctrl + kun je het beeld weer vergroten.

  • No labels