Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Status

Omschrijving

Bevestigd
Indien van de betreffende inkoopfactuur zowel het KvK-nummer als de voorstel tegenrekening bekend is, krijgt de inkoopfactuur de status Bevestigd.
De factuur is gereed voor verwerking in de financiële administratie.

Externe factuurnummer is ingekort
Deze melding betekent dat het factuurnummer van de leverancier te groot is voor het veld Factuurnummer van Minox. De laatste 8 posities van het externe factuurnummer worden door Minox overgenomen in Factuurnummer. In de Omschrijving staat het complete externe factuurnummer.

Niet gevonden
De crediteur is niet door Minox gevonden.
Het programma biedt de mogelijkheid om de crediteur aan te maken. Nadat u het crediteurennummer heeft toegekend, worden (aan de hand van het nummer van de KvK) de naam, adres, postcode en woonplaats ingevuld.

Foutief bestand
Indien een bestand niet door Scan & Herken kan worden verwerkt, verschijnt deze melding. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn van een foutief BTW-percentage, zoals 6% in administratie van 2019 of later.

Geblokkeerd
Het is mogelijk om een post te blokkeren, bijvoorbeeld omdat de post niet in de huidige verwerkingsperiode valt.
Iedere status kan worden gewijzigd in de status "Geblokkeerd". Hiermee wordt voorkomen dat de post in de huidige verwerking wordt opgenomen. 

Geen Kvk-nr.
Een post krijgt deze status indien de crediteur wel wordt herkend, maar niet het KvK-nummer.
Indien de post wel door u aan de crediteur wordt toegekend, zal Minox automatisch het KvK-nummer in de basisgegevens van de crediteur plaatsen. Hierdoor zal de post een eventueel volgende keer sneller worden herkend.

Crediteur zonder tegenrekening
Bij de betreffende crediteur is geen tegenrekening vermeld in de basisgegevens. Het bedrag zal door Minox worden geboekt op de grootboekrekening Boekingsverschillen. Zie hiervoor Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie → tab Grootboek. Het is mogelijk om alsnog deze tegenrekening aan te passen in de Details.

Dubbele facturen
Een factuur die handmatig wordt ingelezen, middels de knop Inlezen UBL, wordt indien deze factuur voor de tweede keer wordt ingelezen door Minox herkend.
Afhankelijk van de situatie, wordt in de omschrijving aangegeven:
Factuur is reeds als openstaande post aanwezig
of
Factuur is reeds in het voorstel aanwezig

Geen kostenplaatsnr.  
Indien de tegenrekening van de crediteur een kostensoortnummer bevat, is de ingave van een kostenplaatsnummer verplicht.

  • No labels