Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ja, in de meeste gevallen krijg je een e-mail bericht terug met de rede van afkeuring. Daarnaast kun je de status van een ingestuurde factuur volgen via Opvragen > E-mailhistorie.

  • No labels