Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alleen via de Premium herkenning kun je ook declaraties en inkoopverklaringen insturen. Voor deze documenten moet je extra crediteuren aanmaken met een fictief KvK-nummer. Hierdoor worden bijv. de declaraties gekoppeld aan de crediteur met KvK-nummer 99999996. De volgende KvK-nummers worden gebruikt:

DocumentKvK-nummer

Kas 

99999999

Pin 

99999998

Declaratie 

99999996

Inkoopverklaring 

99999995

Belastingdienst

27365323

  • No labels