Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Je kunt verkeerd ingestuurde facturen niet omzetten van inkoop naar verkoop of andersom. Verwijder dus de facturen uit het voorstel en stuur ze nogmaals in naar het juiste S&H mailadres.

  • No labels