Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Mailen naar je S&H mailadres(sen)
  2. Via de oranje button “inlezen bulk” in het S&H voorstel (als één pdf meerdere facturen bevat)
  3. Via de S&H app
  4. Via de blauwe button “Inlezen UBL en/of PDF” (gratis, maar geen herkenning)
  • No labels