Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dat hangt van de gekozen S&H vorm af.

Voor Realtime S&H mag iedereen facturen insturen naar het S&H mailadres

Voor Premium S&H kan dat alleen als de afzender is opgenomen in de S&H whitelist.

Ga hiervoor naar Onderhoud > Algemeen > Scan & Herken / UBL.

  • No labels