Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ja, via de Instellingen-knop  in het voorstel kun je de voorkeurs-instellingen voor Scan & Herken aanpassen. Hier kun je o.a. opgeven of je de interne of externe factuurnummers wilt hanteren.

  • No labels