Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ja, dat kan door in de tab Voorstel te klikken op het periode-nummer:

  • No labels