Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dat kan via de blauwe button “Inlezen UBL en/of PDF” onder Taken > Scan & Herken. Pdf’s worden ingelezen, maar er wordt geen bijbehorende boeking(en) aangemaakt.

Ubl’s worden ingelezen en de bijbehorende boeking(en) worden aangemaakt.

Pdf + UBL (als paar) worden ingelezen en de bijbehorende boeking(en) worden aangemaakt.

  • No labels