Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Een dagboek kan maar één keer openstaan. Als de melding “Dagboek is in gebruik” verschijnt is de kans groot dat deze al is geopend onder een andere gebruiker. Controleer of een collega of de boekhouder het dagboek al heeft geopend.

Heeft niemand het dagboek geopend en verschijnt toch de melding probeer het volgende:

1. Iedereen logt uit in Minox en sluit de internetbrowser.

Log vervolgens in, open de administratie en het dagboek.

2. Heeft stap 1 geen succes neem dan contact op met Support (0318 55 41 41).

  • No labels