Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mogelijk maakt je e-mail domeingebruik van Sender Policy Framework (SPF). SPF is een protocol dat bijdraagt aan een vermindering van spam via e-mail. Ontvangende mailservers kunnen dan controleren of de server, waarvan een e-mailbericht wordt verstuurd, toestemming heeft om dit te doen.

Facturen die je per e-mail verstuurt met Minox Online worden verzonden met de domeinnaam “mailgun.org”. Deze e-mails kunnen door de ontvangende mailserver worden geweigerd door het SPF-beleid.

Je kan dit op twee manieren oplossen:

  1. Voeg “mailgun.org” toe aan het SPF record. Dit zal mogelijk door de domeinbeheerder uitgevoerd moeten worden.
  2. Op korte termijn kan je bijvoorbeeld noreply@minox-online.nl als afzender in Minox opnemen.


  • No labels