Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Strikt genomen hoef je met Minox Online zelf geen backups meer te maken van je data. Minox maakt meerdere systeembackups op verschillende locaties en bewaart deze backups voor langere tijd. Je gegevens zijn dus altijd veilig, ook in geval van calamiteiten.

Zelf kun je de systeembackups niet terug zetten. Deze backups worden uitsluitend in en door het datacenter gebruikt. Je kunt een aanvraag indienen om een systeembackup van één of meerdere administraties / boekjaren terug te laten zetten, maar hou er rekening mee dat daarvoor kosten in rekening gebracht kunnen worden.

Met Minox Online kun je echter ook zelf backups maken en restoren van individuele administraties en boekjaren.


Administratie > Backup


Er wordt uitsluitend een backup gemaakt van de administratie/boekjaar combinatie die je hebt geopend. De optie “Documenten in backup opnemen” hoeft alleen aangevinkt te worden als je de administratie (tijdelijk) gaat verwijderen of overzetten naar een andere licentie. Wanneer je bijvoorbeeld gebruik maakt van Scan & Herken, dan bevat de administratie gekoppelde documenten (pdf’s). Deze gaan dan mee in de backup. Hou er rekening mee dat het backup bestand dan erg groot kan worden (> 1 Gb).

Let op: Een eventueel Scan & Herken voorstel wordt niet meegenomen in de backup. Verwerk een S&H voorstel dus, voordat een backup wordt gemaakt.

Het backup-bestand komt bij de meeste Browsers in de lokale downloads map van Windows met de volgende naam: aaaaa - bbbbb – cccc - Backup.zip


aaaaa    = klantnummer

bbbbb   = administratienummer

ccccc     = boekjaar


De naam van het bestand mag worden aangepast, maar inhoudelijk blijft het oorspronkelijke administratienummer en boekjaar gehandhaafd.


Administratie > Restore


Selecteer eerst het backup bestand wat je wilt gaan terugzetten en klik dan op Versturen. Backup-bestanden worden door Minox meestal in de lokale downloads map van Windows opgeslagen.Herhaal de verificatiecode en klik op de groene vink.


De backup wordt nu teruggezet.


Let op: Het terugzetten van een backup is definitief kan niet meer “ongedaan” worden gemaakt.  • No labels