Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Export-functies

In Minox Online kunnen de meeste overzichten naar Excel worden geëxporteerd. In dat geval wordt de daadwerkelijk inhoud van het overzicht geëxporteerd. Bij een aantal overzichten is de export-mogelijkheid aangepast, waardoor niet alleen de velden van het overzicht, maar alle velden van de achterliggende tabel worden geëxporteerd. Zo kunnen bijvoorbeeld alle stamgegevens van debiteuren, crediteuren en artikelen en openstaande posten worden geëxporteerd.

De volgende overzichten zijn hiervoor aangepast:

Rapportage > Debiteuren > Stamgegevens

Rapportage > Debiteuren > Openstaande posten

Rapportage > Crediteuren > Stamgegevens

Rapportage > Crediteuren > Openstaande posten

Rapportage > Artikelen > Stamgegevens

Daarnaast kan het zoekresultaat van het programma Opvragen > Zoeken > Grootboek zoeken ook worden geëxporteerd naar Excel. Daarmee is het mogelijk om bijvoorbeeld alle boekingen uit een administratie over te zetten naar Excel.

Vooraf kun je eventueel een selectie opgeven. Klik dan eerst op [Zoeken] en daarna op [Exporteren]