Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Indien aan een dagboekblad een onjuiste periode is toegekend, kan men dit aanpassen door middel van de functie "Wijzigen periode".

  1. Ga naar Taken → Boeken en selecteer het betreffende dagboek. 
  2. In het veld Dagboekbladnr. klikt u op het vergrootglas (of toets F4) om het zoekscherm te openen. 
  3. In het zoekscherm selecteert u het betreffende dagboekblad en klikt u op de knop "Wijzigen periode".  4. U krijgt het onderstaande scherm in beeld:     Onder het kopje WIJZIGING kunt u het juiste periodenummer invoeren. 
    Let op: Het nieuwe periodenummer mag niet van een geblokkeerde of afgesloten periode zijn.


 

  • No labels