Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Om in Minox een back-up te restoren opent u eerst een administratie, bijvoorbeeld 99998 Holland Import. 
Ga vervolgens naar [Administratie > Restore]

Het onderstaande venster wordt geopend:

 

 1. Vink aan: Restore van de mappen 'Docs' en 'Mandaten'
         Minox adviseert gebruikers om de mappen 'Docs' en 'Mandaten' altijd op te nemen in de backup.
         Bij het restoren van een administratie dient u de optie dan ook aan te vinken.
    
   
 2. Voer de verificatie-code in en druk op de groene knop
   
 3. Als de backup is teruggezet verschijnt de melding 'De back-up is ingelezen' 

 4. Selecteer de administratie in het venster 'Openen Administratie'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • No labels