Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om van uw administratie een back-up te maken gaat u in Minox naar [Administratie > Backup] 

Het onderstaande venster wordt geopend:

 

       

 

  1. Vink aan: Backup van de mappen 'Docs' en 'Mandaten' 
           Minox adviseert gebruikers om de mappen 'Docs' en 'Mandaten' altijd op te nemen in de back-up.

  2. Klik op de groene knop om een back-up te maken. 

  3. De back-up (.zip) wordt in uw downloads-map opgeslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels