In plaats van de knoppenbalk, kan op de essentiële velden in het Minox programma, tevens gebruik worden gemaakt van het toetsenbord.
Met name in de vastleggingsprogramma's, zoals het boekingsprogramma en de facturering, kan daardoor op een snelle manier worden gewerkt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de toetsen en toetscombinaties.

Algemeen

Omschrijving
Opslaan

Openen (zoek) lijst

Naar vorig record
Naar volgend record

Regel naar boven
Regel naar beneden
Positie naar links
Positie naar rechts

Pagina omhoog
Pagina omlaag

Gedeelte van de omschrijving van een menu-onderdeel
intoetsen, om dit direct op te starten.

Alternatief voor <F4>:
+

Openen (zoek) lijst

Op deze pagina:

Gerelateerde pagina's:


Uitleg over de functietoetsen

 

PDF
Download van een PDF met een beschrijving van alle functietoetsen per veld. 

PDF
Download van een PDF met een korte beschrijving met de belangrijkste functietoetsen.

Instructievideo

Bekijk een video met een uitleg over de functietoetsen in Minox.

Boeken - Per veld

Veld
Omschrijving
Dagboekcode

Openen (zoek) lijst


Dagboekbladnr.

Openen (zoek) lijst

Dagboekbladnr. + 1


Periodenr.

Openen (zoek) lijst

Rekeningnr.

Openen (zoek) lijst
Regel tussenvoegen
Regel verwijderen
Regel toevoegen aan het eind


Automatisch boeken van de tegenrekening
(van toepassing in het de dagboeken Inkopen en Verkopen)

Factuurnr.

Openen (zoek) lijst
Factuurnummer vorige regel
Factuurnummer vorige regel + 1
Factuurnummer vorige regel - 1

Boekstuknr.
Factuurnummer vorige regel
Factuurnummer vorige regel + 1
Factuurnummer vorige regel - 1

Datum en Vervaldatum

Kalender

Datum vorige regel
Datum vorige regel + 1
Datum vorige regel -1

Kostenplaats

Openen (zoek) lijst
Kostenplaats vorige regel
"nummer"Ingave Kostenplaatsnr.

Valuta

 
Openen (zoek) lijst Valutacodes
"code"Ingave Valutacode

Debet en Credit
Calculator
Automatisch boeken van het restbedrag in de tegenboeking
(van toepassing in het de dagboeken Inkopen en Verkopen)
+
BTW-berekening "exclusief" over het ingegeven bedrag.


Alternatief:
+
BTW-berekening "exclusief" over het ingegeven bedrag.

BTW-code
Openen (zoek) lijst BTW-codes
+
BTW-berekening "exclusief" over het ingegeven bedrag.


Alternatief:
+
BTW-berekening "exclusief" over het ingegeven bedrag.

BTW-bedrag
Calculator

Omschrijving
Openen (zoek) lijst Boekingsteksten
Overname zoeknaam
Overname waarde vorige regel
"nummer"Omschrijving van bijbehorende boekingstekst.

Alle veldenAlternatief:
+
Openen (zoek) lijst, Kalender, Calculator

Boeken - Algemeen

Omschrijving

Bewerkingsmodus

Opslaan

Openen (zoek) lijst

Naar volgend veld
Naar volgend veld

+

Naar vorig veld

Waarde vorige regel overnemen

+
Naar Opvragen Grootboek / Debiteur / Crediteur 

Naar vorig record
Naar volgend record

Regel naar boven
Regel naar beneden
Positie naar links
Positie naar rechts

Alternatief:
+
Openen (zoek) lijst

Opvraagmodus

Pagina omhoog
Pagina omlaag


  Klik hier voor een verkort overzicht van de functietoetsen die tijdens het boeken kunnen worden gebruikt.