Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eindsaldi W&V-rekening als budget in het nieuwe boekjaar


Wat kan o.a. niet opnieuw worden overgenomen uit het vorige boekjaar?

Nieuwe Grootboekrekeningen, Debiteuren, Crediteuren, Dagboeken en Artikelen (deze worden overigens vanaf Q1 2020 ook automatisch aangemaakt in boekjaar plus en min 1)

Wijzigingen in grootboek-, debiteuren-, crediteuren- en artikel stamgegevensstamgegevens  (deze worden overigens vanaf Q1 2020 ook automatisch doorgevoerd in boekjaar plus 1)

Proeffacturen, Offertes, Orders en Abonnementen

...