Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Grootboekrekeningen, Debiteuren, Crediteuren, Dagboeken en Artikelen

(deze worden nu overigens vanaf Q1 2020 ook automatisch aangemaakt in boekjaar plus en min 1)

...