Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Deze pagina bevat praktische informatie voor iedere partij die met Minox wil koppelen.

Het proces om Minox partner te worden:

Het proces:

 1. Wil je een koppeling maken met Minox? Dan wil Minox daar uiteraard aan meewerken! Om het proces in gang te zetten willen we je vragen op onze website het formulier in te vullen en dan proberen wij binnen 3 werkdagen te reageren.
 2. Minox vind het belangrijk om een open platform te bieden waarop partijen gemakkelijk kunnen koppelen. Om partijen goed te kunnen begeleiden maken we onderscheid in drie groepen: 
  1. Strategische koppeling: Minox en de partij met wie we koppelen trekken gezamenlijk op om tot een optimale gebruikerservaring te komen tussen de twee producten omdat de koppeling voor een zeer grote groep van onze klanten interessant is en veel waarde toevoegt aan de Minox propositie. Mochten er extra end-points nodig zijn dan zullen we die voor deze koppelingen realiseren.  
  2. Branche specifieke koppelingen: de koppeling is van toegevoegde waarde voor een bepaalde branche of niche in de Minox klantengroep. Deze partij geven we toegang tot het API platform zodat zij zelfstandig een koppeling kunnen realiseren op basis van de beschikbare endpoints. 
  3. Geen koppelmogelijkheden: Via export import kan uiteraard nog wel een handmatige koppeling worden gemaakt. We kunnen elpen helpen met het maken van een importscript, zodat de data uit jouw applicatie eenvoudig in Minox kan worden geïmporteerd. Dit script kan vervolgens gratis beschikbaar gesteld worden aan alle Minox klanten.
 3. Als partner maken we graag kennis en vragen we ook een formulier te ondertekenen waarbij wordt afgesproken dat er zorgvuldig met de data van onze klanten wordt omgegaan (bewerkersovereenkomst). Minox houdt zich het recht voor niet te koppelen met bepaalde partijen indien dit het imago of de belangen van Minox kan schaden.
 4. Om te koppelen krijg je als partner van Minox toegang tot:
  1. Een client_id en client_secret waarmee je je als partner kunt authoriseren (via OAuth).
  2. Toegang als klant tot de acceptatieomgeving + demo inrichting van Minox inclusief wachtwoord.
 5. De laatste versie van de API documentatie van Minox is te vinden op https://app.minox.nl/docs/api/rest

Stap voor stap aan de slag met de Minox API:

 1. Ga naar https://app.minox.nl/docs/api/rest 


 2. Klik op Authorize (OAuth).
 3. Vink de voor de koppeling vereiste scopes aan en login als partner met uw partner client_id en client_secret.
 4. Log vervolgens in als klant met de Minox credentials om toestemming te geven voor gevraagde "scopes".


Na toestemming kun je eenvoudig de werking van de API proberen en bekijken hoe transacties in de Minox administratie landen. Hieronder laten we een voorbeeld zien: 

      5. Klik op het administration endpoint en klik op "Try it out".

      6. Geef in dit geval het Minox klantnummer op en je krijgt een lijst van administraties waar toegang toe nodig is terug.

Je kunt op deze manier ieder endpoint uitproberen en bijvoorbeeld bekijken hoe een journaalpost in Minox wordt weergegeven op basis van de input in de JSON. 

 


Info

Voor het genereren van journaalposten zijn een aantal best practices opgesteld die je als ontwikkelaar helpen eenvoudig en onafhankelijk van de inrichting van Minox journaalposten in te schieten. Deze lichten we graag toe in het kennismakingsgesprek.

Gerelateerde artikelen

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesONLINE
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("koppelen","swagger","api") and type = "page" and space = "ONLINE"
labelsAPI Swagger Koppelen

Page properties
hiddentrue
Related issues