Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Met behulp van dit programma is het mogelijk om een aanmaning of betalingsherinnering te verzenden naar één of meerdere debiteuren. U kunt de overzichten voor de aanmaning en/of het rekeningoverzicht definiëren in het programma-onderdeel Onderhoud → Algemeen → Aanmaningsteksten. Daar kunt u ook een "afbeelding" opnemen in het overzicht met daarin een staffel inzake de incassokosten.


Panel
borderColor#f1f4fb
bgColor#f1f4fb
titleColor#000000

Op deze pagina:

Table of Contents
maxLevel2
classmytocclass
printablefalse

Gerelateerde Pagina's:

Content by Label
showLabelsfalse
max3
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel in ("aanmaningen","aanmaningen_pro")

Selectie

Er kan een selectie worden ingegeven:

 • Debiteur van - t/m
  Het is afhankelijk van de keuze die is gemaakt bij Volgorde, of er een selectie op nummer (Nummer) of op alfabet (Zoeksleutel 1, 2 of 3) moet worden ingegeven.
 • Printdatum
  De datum die hier wordt ingetoetst, wordt (achter de plaatsnaam) afgedrukt op de aanmaning. Default wordt hier de boekingsdatum weergegeven die is ingetoetst bij het opstarten van MINOX.
 • Vervaldatum van - t/m
  Deze datums zijn alleen van toepassing indien gekozen is voor een aanmaning. Hier wordt bepaald van en tot en met welke vervaldatum er posten op de aanmaning worden afgedrukt. Default staan hier de volgende datums: 01-01-2000 en de datum waarmee MINOX is opgestart.
  Indien gekozen is voor een rekeningoverzicht, worden automatisch alle openstaande posten afgedrukt tot en met de datum waarmee MINOX is opgestart.

Opties

Creditnota's afdrukken

Door het aanvinken van deze optie worden tevens de creditnota's afgedrukt op het rekeningoverzicht/de aanmaning.

Termijnen dagboek hanteren

Indien deze optie is aangevinkt dan worden de openstaande posten-termijnen gehanteerd zoals die zijn gedefinieerd in de stamgegevens van het dagboek. Wordt deze optie uitgezet dan kunnen andere termijnen worden gehanteerd voor het produceren van het rekeningoverzicht/de aanmaning.

Geblokkeerde posten ook afdrukken

In de tab Openstaande posten van Opvragen → Debiteuren is het mogelijk om posten te blokkeren. Door het aanvinken van de optie "Geblokkeerde posten afdrukken" kunt u aangeven dat u deze geblokkeerde posten ook op de aanmaning of het rekeningoverzicht wenst af te drukken.

Venster sluiten na afdrukken

Door het uitschakelen van deze optie, blijft het venster van Afdrukken Aanmaningen op het beeldscherm staan. Na het afdrukken van een of meerdere aanmaningen, kan direct een nieuwe selectie worden ingetoetst. Indien deze optie is aangevinkt dan wordt het venster direct na het afdrukken van de aanmaningen gesloten.

Openstaande posten

Termijn

Voor Termijn 1, Termijn 2 en Termijn 3 kan het Aantal dagen en een Tekstnummer worden ingegeven. Voor het bepalen van de tekst wordt gekeken naar de oudste openstaande post van een debiteur. Hiervan wordt het aantal dagen bepaald aan de hand van de vervaldatum en de printdatum. De ingegeven termijnen gelden voor het te printen overzicht en worden niet in de stamgegevens opgeslagen.

Tekstnummer

Het is mogelijk om voor iedere termijn een ander tekstnummer in te geven. Hetzelfde tekstnummer kan desgewenst ook voor meedere termijnen worden gebruikt.Uitvoer

Er kan worden gekozen voor: 

Volgens instellingen debiteur:

Het overzicht wordt, afhankelijk van de instelling bij de debiteur, gemaild óf op de printer afgedrukt. Als er meerdere debiteuren in de selectie zijn opgenomen, wordt een gedeelte van de aanmaningen geprint en wordt een gedeelte automatisch per e-mail verzonden.

PDF naar scherm:

Een overzicht dat is afgedrukt naar het beeldscherm kan altijd alsnog naar de printer worden gestuurd. Voor een overzicht dat naar het scherm is afgedrukt, zijn extra opties mogelijk zoals export en het aanpassen van de printerinstelling.


Soort overzicht

Er kan worden gekozen voor: 

Rekeningoverzicht:Alleen debiteuren met tenminste één vervallen openstaande post komen in aanmerking voor een rekeningoverzicht. In dat geval worden alle openstaande posten van de debiteur op het overzicht afgedrukt. De vervallen posten worden gemarkeerd met een *.
Aanmaning:

Alleen de openstaande posten die vervallen zijn, worden geprint.

Volgorde

Er kan worden gekozen voor:

 • Rekeningummer
 • Zoeksleutel 1
 • Zoeksleutel 2
 • Zoeksleutel 3

De gekozen volgorde bepaalt of de selectie op nummer (Nummer) of op alfabet (Zoeksleutel 1, 2 of 3) moet worden ingegeven.

Tip: Verstuur uw aanmaningen per mail

Het is mogelijk om de aanmaningen per mail te verzenden:

 • Kies in de tab Mail van Onderhoud → Debiteuren bij Type aanmaning voor "PDF".
 • Kies bij Afdrukken → Debiteuren → Aanmaning bij Uitvoer voor "Volgens instellingen debiteur".