Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Ga naar Taken>Boeken en kies het dagboek waarin je wilt boeken.
  • Geef het nieuwe periode nummer in het veld “ ” In
  • Geef het nieuwe periode nummer nogmaals in, in het veld “Periode”

  • No labels