Onder het menu Taken treft u de volgende menuonderdelen aan:

Alle onderdelen van het menu Taken zijn herkenbaar aan deze icoon:

  • No labels