Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Met behulp van het mandaatregister kan men inzicht verkrijgen in de actieve en/of niet-actieve mandaten van een of meerdere debiteuren. O.a. het type, soort en de datum van ondertekening worden afgedrukt op het overzicht.
Dit programma is alleen van toepassing indien gebruik wordt gemaakt van de module Minox Incasso.

Selectie

Er kan een selectie worden ingegeven:

 • Debiteur van - t/m
  Het is afhankelijk van de keuze die is gemaakt bij Volgorde, of er een selectie op nummer (Nummer) of op alfabet (Zoeksleutel 1, 2 of 3) moet worden ingegeven.

Soort

Er kan worden gekozen voor het afdrukken van:

 • actieve mandaten
 • niet-actieve mandaten
  of
 • alle mandaten

Volgorde

Er kan worden gekozen voor:

 • Nummer
 • Zoeksleutel 1
 • Zoeksleutel 2
 • Zoeksleutel 3

De gekozen volgorde bepaalt of de selectie op nummer (Nummer) of op alfabet (Zoeksleutel 1, 2 of 3) moet worden ingegeven.

Gerelateerde pagina's


Voorbeeld PDF
Afdrukken → Debiteuren → Mandaatregister