Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De NMBRS - Minox koppeling haalt iedere nacht de loonjournaalposten op uit NMBRS en boekt deze als een journaalpost in Minox. 

Stap 1: API key bij NMBRS verkrijgen

 1. Login bij NMBRS en ga naar gebruikersprofiel en dan tabblad API-token.
  1. Je emailadres en de api token die je kunt genereren heb je nodig om de koppeling in Minox te activeren.

Stap 2: Koppeling in Minox activeren

 1. Login in Minox en open de administratie die je aan NMBRS wilt koppelen.
 2. Ga naar Onderhoud | Koppelingen | NMBRS en vul de gegevens uit stap 1 in en klik op test.
 3. Als de gegevens groen worden is de technische koppeling goed tot stand gekomen.

Stap 3: Bedrijfsgegevens instellen

 1. Selecteer het bedrijf en de periode / boekjaar vanaf wanneer de journaalposten opgehaald dienen te worden. 

Let op deze koppeling werkt boekjaaroverstijgend en je kunt de koppeling dus voor oudere boekjaren activeren en de journaalposten zullen dan in het oudere boekjaar landen.

Stap 4: Dagboek en grootboekrekening instellen

 1. Vul het dagboek waar de loonjournaalposten moeten worden geboekt, de grootboek rekening en een eventuele standaard kostenplaats in.


  Soms worden voor alle looncomponenten geen grootboekrekening aangeleverd. Het systeem zal dan terugvallen op de grootboekrekening die je hieronder kunt instellen.


 2.  Vink vervolgens op Koppeling Actief aan. Minox zal nu iedere nacht de beschikbare journaalposten synchroniseren.

Stap 5: Optioneel direct ophalen van de journaalposten

 1. Mocht je direct de journaalposten willen ophalen klik dan na opslaan op de knop journaalposten ophalen. 
 2. In het tabblad historie zie je dan welke loonjournaalposten er in NMBRS voldoen aan de criteria en of deze succesvol konden worden geboekt in Minox.


Optioneel: (bèta) Journaalposten betalen via Bizcuit

Indien er een Bizcuit account met een bankenkoppeling aan de administratie is gekoppeld, kan je de salarissen via Bizcuit betalen.

Vink "Automatisch betalingsvoorstel naar Bizcuit" aan en klik op "Opslaan". De opgehaalde loonjournaalposten worden aangeboden aan de gekoppelde Bizcuit account.

Log in bij Bizcuit om het betalingsvoorstel goed te keuren en naar de bank te verzenden. • No labels