Voor de debiteuren kunnen verzendadressen worden vastgelegd. Die verzendadressen kunnen hier worden ingegeven. Het is mogelijk om per debiteur meerdere verzendadressen vast te leggen. 

Het verzendadres kan worden afgedrukt op de factuur. Bij het maken van de factuur kan een van de aanwezige verzendadressen worden geselecteerd of er kan een nieuw verzendadres worden vastgelegd. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een eenmalig verzendadres.

Op deze pagina:

Lijst

Aan de linkerkant van het scherm, wordt de lijst van de Verzendadressen getoond met de volgende informatie:

 • Debiteurennr.
 • Volgnr. verzendadres
 • Naam
 • Adres

 

Zoeken en instellingen

Zoeken

Omschrijving

Zoeken

In de zoekregel voor deze icoon kan worden gezocht naar een Debiteurnummer door het intoetsen van:

  • Nummer:
   Door het intoetsen van een nummer, verplaatst de cursor naar het betreffende nummer of het nummer dat het dichtst in de buurt ligt.
    
  • (een gedeelte van de) Omschrijving:
   Door het intoetsen van een omschrijving (of een gedeelte daarvan), worden alleen de records getoond waar de betreffende omschrijving in voorkomt.

   Zoeken naar een nummer in de omschrijving kan door achter het betreffende nummer een spatie te gebruiken. 
   Zonder de spatie, zal Minox in de kolom Nummer zoeken.

 

Verwijderen zoekopdracht

Het opheffen van een zoekselectie, kan door het verwijderen van het ingetoetste zoekargument en opnieuw op de zoekicoon te klikken.

Instellingen

Met behulp van deze icoon is het mogelijk om voor de lijst van Verzendadressen de weer te geven informatie aan te passen.

Nadat op Instellingen is geklikt, wordt een venster getoond met daarin de velden die kunnen worden toegevoegd aan de lijst.

 

Kaart

 

Navigatie en Knoppen

Navigatie

Omschrijving

U kunt naar de eerste regel door middel van deze knop.

U kunt naar de vorige regel door middel van deze knop.

De huidige regel (in dit geval 83) en het totaal aantal regels (186) worden automatisch weergegeven.

U kunt naar de volgende regel door middel van deze knop.

U kunt naar de laatste regel van het voorstel door middel van deze knop.

Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven.

Knoppen

Omschrijving
 

Aanmaken
Een nieuwe kaart maken.

Opslaan
Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakte kaart. 

Opslaan en Nieuw
Het opslaan van de wijzigingen in een bestaande kaart of het opslaan van een nieuw aangemaakte kaart.
Na het opslaan wordt direct het aanmaken van een nieuwe kaart gestart. 

Annuleren
Het opheffen van gemaakte wijzigingen.
Verwijderen
Een reeds opgeslagen kaart verwijderen. 

Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven.

Debiteurnr.

Dit nummer is een debiteurnummer uit de Onderhoud → Debiteuren. Voor één debiteur kunnen meerdere verzendadressen worden aangemaakt.

Volgnr.

Per debiteur zijn 999 verzendadressen mogelijk. De combinatie van het debiteurnummer en het volgnummer dient uniek te zijn.

Naam

Automatisch verschijnt hier kan de (bedrijfs)naam van de debiteur. Het is echter wel mogelijk om het veld aan te passen.
Ook de overige gegevens, zoals het adres en de contactpersoon, worden automatisch ingevuld.

 Klik hierop om direct te zoeken in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Mogelijkheden:

Omschrijving
Overname van NAW-gegevens in Minox. De naam, zoals getoond in "Gevonden resultaten", wordt overgenomen.
Overname van NAW-gegevens in Minox. De naam van de ingeschreven rechtspersoon wordt overgenomen.
Annuleren en terug naar Minox.

Naam (vervolg)

Voor bijvoorbeeld lange bedrijfsnamen of de vermelding van een industrieterrein, kan dit veld worden gebruikt.

Contactpersoon

Hier kan men de contactpersoon of de betreffende afdeling vermelden.

Adres

Hier is een vrije omschrijving van het verzendadres mogelijk.

 Klik hierop om direct het juiste adres en woonplaats te selecteren. U dient de postcode en het huisnummer in te toetsen.

Mogelijkheden:

Overname van NAW-gegevens in de kaart.
Annuleren en terug naar de Verzendadressen.

Postcode postadres en Plaats postadres

Hier kan men de postcode en plaats ten behoeve van het verzendadres intoetsen. De velden worden automatisch in hoofdletters opgeslagen.

Landcode

Geef hier de landcode in ten behoeve van het postadres. De landcode die hier wordt ingetoetst, dient aanwezig te zijn in Onderhoud → Algemeen → Landen. Standaard wordt hier de landcode weergegeven die is ingetoetst in het veld Landcode in Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens.

Zoeksleutel

De zoeksleutel is een hulpmiddel om een verzendadres terug te vinden. De zoeksleutel kan in meerdere programma's, bijv. opvragen en factureren, worden gebruikt. Bij het afdrukken kan de zoeksleutel als sorteer- en/of selectiecriterium worden gebruikt.

Automatisch verschijnen in dit veld de eerste 20 posities van de naam van het verzendadres. De zoeksleutel kan echter afwijken van deze naam en handmatig worden gewijzigd. De inhoud van dit veld wordt altijd in hoofdletters opgeslagen.

 • No labels