Hier worden de instellingen vastgelegd voor het werken met programma Scan en Herken.

In Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie heeft u uw e-mailadres en het nummer van de Kamer van Koophandel vastgelegd. Dit nummer wordt hier automatisch weergegeven.


KvK mailbox activeren

Het e-mailadres kvk-nummer@minoxscan.nl is het standaard e-mailadres dat wordt gebruikt voor het onderdeel Scan & Herken.

U kunt achter dit emailadres kiezen voor:

 • E-mailbox inactief

Alleen indien u op geen enkele manier gebruik wenst te maken van Scan & Herken en de bijbehorende onderdelen, kiest u voor deze optie.
Het e-mailadres kvk-nummer@minoxscan.nl wordt echter voor meedere onderdelen gebruikt en daarom wordt deze optie afgeraden.

Alleen indien u geen gebruik maakt van een of meerdere van de onderstaande onderdelen, kunt u de optie "E-mailbox inactief" gebruiken:

 • Scan & Herken Premium herkenning
 • Factuurconnectie
 • Bulkscan
 • Bizcuit Scan & Pay
 • Bizcuit Scan & Herken
 • Premium herkenning

Indien u gebruik wenst te maken van de Premium herkenning, kiest u voor deze optie. De kosten van de Premium herkenning zijn € 0,35 per document.
U betaalt achteraf op basis van werkelijk gebruik.

Indien het inkomende bericht ook een elektronische factuur in UBL-formaat bevat, dan is de verwerking kosteloos.
Voor automatisch bij leveranciers opgehaalde facturen wordt het standaard Scan & Herken-tarief gerekend.
Voor de dataopslag betaalt u € 2,00 per GB per maand, waarbij de eerste GB dataopslag gratis is.

Nadat u gekozen heeft voor Premium herkenning, is het mogelijk om e-mailadressen toe te voegen aan de zgn. whitelist. Vanaf de e-mailadressen op deze whitelist mag worden ingestuurd. De e-mailadressen die inzenden via Factuurconnectie, hoeven hier niet te worden opgegeven.


U kunt meerdere e-mailadressen opgeven. Hierbij is het toegestaan om gebruik te maken van zgn. wildcards: een asterisk (*) staat voor een willekeurige reeks (0, 1 of meer) tekens, het vraagteken voor exact één willekeurig teken.
Door bijvoorbeeld het e-mailadres *@minox.nl in te toetsen, is het aan alle adressen vanaf @minox.nl toegestaan om gescande inkoopfacturen te mailen.

Knoppen

Aanmaken van een e-mailadres vanaf welke documenten kunnen worden opgestuurd voor Scan & Herken.

Opslaan van een e-mailadres.
Verwijderen van een geselecteerd e-mailadres.
OK.
Alle wijzigingen worden opgeslagen en het venster "E-mailadressen Scan & Herken" wordt gesloten.
Annuleren.
Het venster "E-mailadressen Scan & Herken" wordt gesloten.


 • Realtime herkenning

Standaard staat Realtime herkenning aan in Scan en Herken:

Ieder Minox abonnement vanaf Connect komt inclusief de Bizcuit App, hierdoor heeft ieder abonnement recht op 50 Realtime Scan en Herken documenten verwerking. Ieder extra document kost 10 cent.

Accountants abonnementen hebben standaard 2 Bizcuit app accounts en dus recht op 100 Realtime Scan & Herken documenten verwerking. Ieder extra document kost 17 cent.


Extra e-mailboxen instellen

Het instellen van extra e-mailbox is gemakkelijk voor het insturen van inkoopfacturen, maar bijvoorbeeld ook voor verkoopfacturen uit een extern programma. 

Het is mogelijk om meerdere mailboxen aan te maken voor de inkoopfacturen, alsook voor de verkoopfacturen.

E-mailadres@minoxscan.nl

Geef een naam in voor de e-mailbox. Deze naam mag niet alleen cijfers bevatten.

Voorbeeld: 12345678verkoop@minoxscan.nl (waarbij 12345678 = uw KvK-nummer) 

Herkenning

Selecteer hier of de e-mailbox van toepassing is voor:

 • Premium herkenning
 • Realtime herkenning

Facturen

Selecteer hier of de e-mailbox van toepassing is voor:

 • Inkoopfacturen
 • Verkoopfacturen


Op deze pagina: