Voor de debiteuren kunnen rayons worden bepaald. Die rayonss kunnen hier worden ingegeven. Bij de debiteur kan vervolgens een standaard rayon worden ingegeven. 

Het rayon kan worden afgedrukt op de factuur. Bij het maken van de factuur kan het standaard rayon van een debiteur worden gewijzigd.

Op deze pagina:

Lijst

Aan de linkerkant van het scherm, wordt de lijst van de Rayons getoond met de volgende informatie:

 • Rayonnr.
 • Omschrijving

 

Zoeken

Omschrijving

Zoeken

In de zoekregel voor deze icoon kan worden gezocht naar een Rayonnummer door het intoetsen van:

  • Nummer:
   Door het intoetsen van een nummer, verplaatst de cursor naar het betreffende nummer of het nummer dat het dichtst in de buurt ligt.
    
  • (een gedeelte van de) Omschrijving:
   Door het intoetsen van een omschrijving (of een gedeelte daarvan), worden alleen de records getoond waar de betreffende omschrijving in voorkomt.

   Zoeken naar een nummer in de omschrijving kan door achter het betreffende nummer een spatie te gebruiken. 
   Zonder de spatie, zal Minox in de kolom Nummer zoeken.

 

Verwijderen zoekopdracht

Het opheffen van een zoekselectie, kan door het verwijderen van het ingetoetste zoekargument en opnieuw op de zoekicoon te klikken.

 

 

Kaart

 

Navigatie en Knoppen

Navigatie

Omschrijving

U kunt naar de eerste regel door middel van deze knop.

U kunt naar de vorige regel door middel van deze knop.

De huidige regel (in dit geval 83) en het totaal aantal regels (186) worden automatisch weergegeven.

U kunt naar de volgende regel door middel van deze knop.

U kunt naar de laatste regel van het voorstel door middel van deze knop.

Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven.

Knoppen

Omschrijving
 

Aanmaken
Een nieuwe kaart maken.

Opslaan
Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakte kaart. 

Opslaan en Nieuw
Het opslaan van de wijzigingen in een bestaande kaart of het opslaan van een nieuw aangemaakte kaart.
Na het opslaan wordt direct het aanmaken van een nieuwe kaart gestart. 

Annuleren
Het opheffen van gemaakte wijzigingen.
Verwijderen
Een reeds opgeslagen kaart verwijderen. 

Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven.

Rayonnr.

Geef hier een uniek nummer in ter identificatie van het rayon.

Omschrijving

De omschrijving van het rayon wordt hier ingetoetst, bijvoorbeeld:

 • Noord-Nederland
 • West-Nederland
 • Provincie Groningen
 • Provincie Utrecht 

 • No labels