De artikelkortingsgroepen en de debiteurenkortingsgroepen worden gebruikt door deze kortingsmatrix. Per debiteurenkortingsgroep per artikelkortingsgroep kan een kortingspercentage worden ingebracht. Tijdens het factureren wordt dit kortingspercentage automatisch zichtbaar gemaakt op het beeldscherm. De korting wordt berekend over het regelbedrag.

Voorbeeld:
U geeft bij de stamgegevens van een debiteur kortingsgroep 12 in en bij de stamgegevens van een artikel kortingsgroep 16. In de kortingsmatrix geeft u bij de combinatie van debiteurenkortingsgroep 12 en artikelkortingsgroep 16 een percentage van 7.5% in. Op het moment dat u een factuur voor de betreffende debiteur maakt en daarop het betreffende artikelnummer gebruikt, vermeldt MINOX automatisch 7.5 % korting voor dat artikel 1200.

Het kortingenbestand kunt u het best schematisch opbouwen op de volgende manier:

 

 

D E B I T E U R

 

 

10

11

12

13

14

15

16

17

A

10

1.00 %

2.00 %

3.00 %

4.00 %

5.00 %

6.00 %

7.00 %

8.00 %

R

11

2.00 %

3.00 %

4.00 %

 

 

 

 

 

T

12

5.00 %

6.00 %

7.00 %

 

 

 

 

 

I

13

 

 

 

 

 

 

 

 

K

14

 

 

 

 

 

 

 

 

E

15

 

 

 

 

 

 

 

 

L

16

 

 

7.50 %

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit deze tabel kunt u dan gemakkelijk aflezen welk percentage bij welke code hoort.

Op deze pagina:

Lijst

Aan de linkerkant van het scherm, wordt de lijst van de Extra artikelomschrijvingen getoond met de volgende informatie:

 • Artikelcode
 • Omschrijving

 

Zoeken

Zoeken

In de zoekregel voor deze icoon kan worden gezocht naar Extra artikelomschrijvingen door het intoetsen van:

  • Nummer:
   Door het intoetsen van een nummer, verplaatst de cursor naar het betreffende nummer of het nummer dat het dichtst in de buurt ligt.
    
  • (een gedeelte van de) Omschrijving:
   Door het intoetsen van een omschrijving (of een gedeelte daarvan), worden alleen de records getoond waar de betreffende omschrijving in voorkomt.

   Zoeken naar een nummer in de omschrijving kan door achter het betreffende nummer een spatie te gebruiken. Zonder de spatie, zal MINOX in de kolom Nummer zoeken.

Verwijderen zoekopdracht

Het opheffen van een zoekselectie, kan door het verwijderen van het ingetoetste zoekargument en opnieuw op de zoekicoon te klikken.

 

Kaart

 

Navigatie en Knoppen

Navigatie

U kunt naar het eerste record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor reeds op het eerste record staat.

U kunt naar het vorige record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat.

Het huidige record (in dit geval 83) en het totaal aantal records (186) worden automatisch weergegeven.

U kunt naar het volgende record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het laatste record staat.

U kunt naar het laatste record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor reeds op het laatste record staat.

Knoppen

KnopOmschrijving
 

Aanmaken
Een nieuw record maken.

Opslaan
Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakt record. 
Opslaan en Nieuw record
Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakt record. Na het opslaan wordt direct het aanmaken van een nieuw record gestart. 
Annuleren
Het opheffen van gemaakte wijzigingen.
Verwijderen record
Een reeds opgeslagen record verwijderen. 

Debiteurenkortingsgroepnr.

Dit is het debiteurenkortingsgroepnummer zoals dat ook wordt ingegeven in het veld Kortingsgroepnummer in het tabblad Facturering van de stamgegevens van de debiteur.

Artikelkortingsgroepnr.

Dit is het artikelkortingsgroepnummer zoals dat ook wordt ingegeven in het veld Kortingsgroepnummer in het tabblad Algemeen van de stamgegevens van het artikel.

Percentage

Het percentage dat hier wordt ingegeven wordt gekoppeld aan de debiteuren- en artikelkortingsgroep. Wordt er een negatief percentage ingegeven dan wordt op de factuur een toeslag berekend in plaats van een korting. Geef in dat geval het min-teken in, gevolgd door het percentage.

 • No labels