Factuurteksten kunnen worden geselecteerd in het programma Facturering. In de omschrijving van de regel kan een factuurtekst op nummer of omschrijving worden geselecteerd waarna de factuurtekst wordt overgenomen.

Het is ook mogelijk om direct het betreffende factuurtekstnummer in te geven. De bijbehorende factuurtekst verschijnt dan direct in de factuurregel.

Op deze pagina:

Lijst

Aan de linkerkant van het scherm, wordt de lijst van de Factuurteksten getoond met de volgende informatie:

 • Tekstnr.
 • Omschrijving


Zoeken

Zoeken

In de zoekregel voor deze icoon kan worden gezocht naar een Factuurtekst door het intoetsen van:

  • Nummer:
   Door het intoetsen van een nummer, verplaatst de cursor naar het betreffende nummer of het nummer dat het dichtst in de buurt ligt.
    
  • (een gedeelte van de) Omschrijving:
   Door het intoetsen van een omschrijving (of een gedeelte daarvan), worden alleen de records getoond waar de betreffende omschrijving in voorkomt.

   Zoeken naar een nummer in de omschrijving kan door achter het betreffende nummer een spatie te gebruiken. Zonder de spatie, zal MINOX in de kolom Nummer zoeken.

Verwijderen zoekopdracht

Het opheffen van een zoekselectie, kan door het verwijderen van het ingetoetste zoekargument en opnieuw op de zoekicoon te klikken.


Kaart


Navigatie en Knoppen

Navigatie

U kunt naar het eerste record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor reeds op het eerste record staat.

U kunt naar het vorige record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat.

Het huidige record (in dit geval 83) en het totaal aantal records (186) worden automatisch weergegeven.

U kunt naar het volgende record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het laatste record staat.

U kunt naar het laatste record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor reeds op het laatste record staat.

Knoppen

KnopOmschrijving

Aanmaken
Een nieuw record maken.

Opslaan
Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakt record. 
Opslaan en Nieuw record
Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakt record. Na het opslaan wordt direct het aanmaken van een nieuw record gestart. 
Annuleren
Het opheffen van gemaakte wijzigingen.
Verwijderen record
Een reeds opgeslagen record verwijderen. 

Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven.

Tekstnr.

Geef hier een uniek nummer in ter identificatie van de tekst. Per tekstnummer zijn vijf regels tekst mogelijk.

Omschrijving 1 t/m 5

Hier kunnen teksten worden ingevoerd die (vaak) worden gebruikt op een factuur. Indien er horizontaal onvoldoende ruimte is op de factuur, is het raadzaam om alleen de velden Omschrijving 1, Omschrijving 2 enz. te gebruiken en niet ook de kolom "Omschrijving (vervolg)".
Door velden leeg te laten, is het mogelijk om "witte" regels tussen te voegen.

Tijdens de facturering kunnen de omschrijvingen desgewenst worden gewijzigd.

Omschrijving 1 t/m 5 (vervolg)

Deze kolom kan alleen worden gebruikt indien dit is aangegeven in de tab Verkoop van Basisgegevens administratie. Bij Vervolgomschrijvingen dient men in het veld Factuurteksten J (Ja) in te vullen.

Deze tweede kolom "Omschrijving (vervolg)" kan gebruikt worden als er op de factuur ruimte is voor extra lange omschrijvingen. Deze ruimte kan bijvoorbeeld ontstaan doordat het artikelnummer niet wordt afgedrukt op de factuur. Tijdens de facturering kunnen de omschrijvingen worden gewijzigd.

Afhankelijk van de gekozen optie in het tabblad Verkoop van Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie, wordt de vervolgomschrijving achter of onder de eerste omschrijving geplaatst. Indien daar is gekozen voor A (= achter de omschrijving), wordt deze omschrijving direct achter de eerste omschrijving geplaatst. U dient er dus rekening mee te houden dat u deze vervolgomschrijving, indien gewenst, met een spatie begint.


LET OP: Wanneer u gebruik maakt van de vervolg-omschrijving en deze achter de hoofd-omschrijving laat plaatsen, dan worden de twee omschrijvingen zonder spatie aan elkaar geplakt. Wij adviseren in dat geval het afkappen naar de vervolgomschrijving midden in een woord te doen.

Voorbeeld

Omschrijving:                   "Gazelle herenfiets 19,5 inch, uitgevo"

Omschrijving vervolg:      "erd in zwart, wit of blauw"

Wordt:                              "Gazelle herenfiets 19,5 inch, uitgevoerd in zwart, wit of blauw"

 • No labels