Dit programma-onderdeel kan ook worden benaderd vanuit de artikelkaart door te klikken op de knop Extra artikelomschrijvingen. Voordeel daarvan is dat men rechtstreeks in de bijbehorende kaart van het artikel komt. Per artikel zijn 99 regels extra omschrijvingen mogelijk.

In de Facturering verschijnen, na het bevestigen van de artikelregel, de extra artikelomschrijvingen. Het is in het factureringsprogramma mogelijk om wijzigingen aan te brengen in deze omschrijvingen.

De extra artikelomschrijvingen worden afgedrukt op de factuur. In het tabblad Formulieren van Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie is het mogelijk om het afdrukken van de extra artikelomschrijvingen te onderdrukken. Door het uitschakelen van de optie Tekstregels worden handmatige omschrijvingen en extra artikelomschrijvingen niet afgedrukt (zie Factuur → tab Regel).

Op deze pagina:

Lijst

Aan de linkerkant van het scherm, wordt de lijst van de Extra artikelomschrijvingen getoond met de volgende informatie:

 • Artikelcode
 • Omschrijving

 

Zoeken

Zoeken

In de zoekregel voor deze icoon kan worden gezocht naar Extra artikelomschrijvingen door het intoetsen van:

  • Nummer:
   Door het intoetsen van een nummer, verplaatst de cursor naar het betreffende nummer of het nummer dat het dichtst in de buurt ligt.
    
  • (een gedeelte van de) Omschrijving:
   Door het intoetsen van een omschrijving (of een gedeelte daarvan), worden alleen de records getoond waar de betreffende omschrijving in voorkomt.

   Zoeken naar een nummer in de omschrijving kan door achter het betreffende nummer een spatie te gebruiken. Zonder de spatie, zal MINOX in de kolom Nummer zoeken.

Verwijderen zoekopdracht

Het opheffen van een zoekselectie, kan door het verwijderen van het ingetoetste zoekargument en opnieuw op de zoekicoon te klikken.

 

Kaart

 

Navigatie en Knoppen

Navigatie

U kunt naar het eerste record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor reeds op het eerste record staat.

U kunt naar het vorige record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat.

Het huidige record (in dit geval 83) en het totaal aantal records (186) worden automatisch weergegeven.

U kunt naar het volgende record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het laatste record staat.

U kunt naar het laatste record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor reeds op het laatste record staat.

Knoppen

KnopOmschrijving
 

Aanmaken
Een nieuw record maken.

Opslaan
Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakt record. 
Opslaan en Nieuw record
Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakt record. Na het opslaan wordt direct het aanmaken van een nieuw record gestart. 
Annuleren
Het opheffen van gemaakte wijzigingen.
Verwijderen record
Een reeds opgeslagen record verwijderen. 

Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven.

Artikelcode

Er kan worden gezocht naar een bestaande artikelcode door middel van <F4>.

Indien Extra artikelomschrijvingen vanuit de artikelkaart is opgestart, is de artikelcode reeds ingevuld door het programma. In dat geval is het niet mogelijk om een andere artikelcode te selecteren.

Taalcode

Er kan worden gezocht naar een bestaande taalcode door middel van <F4>. 

Indien de taalcode NL is, wordt tijdens de facturering de artikelomschrijving uit de artikelkaart aangevuld met de extra artikelomschrijvingen.

Is er sprake van een andere taalcode, dan wordt de (Nederlandse) artikelomschrijving uit de artikelkaart vervangen. De eerste omschrijving (Regelnr. 1) van de extra artikelomschrijving wordt op de artikelregel gebruikt.

Regelnr.

Het regelnummer begint altijd met 1 en wordt bij iedere regel automatisch met 1 opgehoogd. Het is niet mogelijk om zelf het regelnummer aan te passen.

Omschrijving (50 AN)

Hier kan een omschrijving worden ingetoetst die geldt als aanvulling op de standaard omschrijving die is ingegeven in Onderhoud → Artikelen. Indien er horizontaal onvoldoende ruimte is op de factuur, is het raadzaam om alleen deze kolom te gebruiken en niet ook de kolom "Omschrijving (vervolg)" in te vullen.

Tijdens de facturering kunnen de omschrijvingen worden gewijzigd.

Omschrijving (vervolg)

Deze kolom kan alleen worden gebruikt indien dit is aangegeven in de tab Verkoop van Basisgegevens administratie. Bij Vervolgomschrijvingen dient men in het veld Extra artikelomschrijvingen J (Ja) in te vullen.

Deze tweede kolom "Omschrijving (vervolg)" kan gebruikt worden als er op de factuur ruimte is voor extra lange omschrijvingen. Deze ruimte kan bijvoorbeeld ontstaan doordat het artikelnummer niet wordt afgedrukt op de factuur.

Tijdens de facturering kunnen zowel de standaard omschrijving, als de extra artikelomschrijvingen, worden gewijzigd.

Afhankelijk van de gekozen optie in het tabblad Verkoop van Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie, wordt de vervolgomschrijving achter of onder de eerste omschrijving geplaatst. Indien daar is gekozen voor "Achter de omschrijving", wordt deze omschrijving direct achter de eerste omschrijving geplaatst. U dient er dus rekening mee te houden dat u deze vervolgomschrijving, indien gewenst, met een spatie begint.

 • No labels