De debiteurenkortingsgroepen die in dit onderdeel worden ingebracht, worden gebruikt door de kortingsmatrix (zie Onderhoud → Facturering → Kortingsmatrix).

Ook de module MINOX - Prijs- en Kortingsafspraken maakt gebruik van de hier ingebrachte debiteurenkortingsgroepen 
Als deze module geactiveerd wordt, vervallen alle kortingsafspraken die zijn ingebracht in de Onderhoud → Facturering → Kortingsmatrix.

Op deze pagina:

Lijst

Aan de linkerkant van het scherm, wordt de lijst van de Debiteurenkortingsgroepen getoond met de volgende informatie:

 • Debiteurenkortingsgroepnr.
 • Omschrijving

 

Zoeken

Zoeken

In de zoekregel voor deze icoon kan worden gezocht naar een Debiteurenkortingsgroepnummer door het intoetsen van:

  • Nummer:
   Door het intoetsen van een nummer, verplaatst de cursor naar het betreffende nummer of het nummer dat het dichtst in de buurt ligt.
    
  • (een gedeelte van de) Omschrijving:
   Door het intoetsen van een omschrijving (of een gedeelte daarvan), worden alleen de records getoond waar de betreffende omschrijving in voorkomt.

   Zoeken naar een nummer in de omschrijving kan door achter het betreffende nummer een spatie te gebruiken. Zonder de spatie, zal MINOX in de kolom Nummer zoeken.

Verwijderen zoekopdracht

Het opheffen van een zoekselectie, kan door het verwijderen van het ingetoetste zoekargument en opnieuw op de zoekicoon te klikken.

 

 

Kaart

 

Navigatie en Knoppen

Navigatie

U kunt naar het eerste record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor reeds op het eerste record staat.

U kunt naar het vorige record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat.

Het huidige record (in dit geval 83) en het totaal aantal records (186) worden automatisch weergegeven.

U kunt naar het volgende record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het laatste record staat.

U kunt naar het laatste record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor reeds op het laatste record staat.

Knoppen

KnopOmschrijving
 

Aanmaken
Een nieuw record maken.

Opslaan
Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakt record. 
Opslaan en Nieuw record
Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakt record. Na het opslaan wordt direct het aanmaken van een nieuw record gestart. 
Annuleren
Het opheffen van gemaakte wijzigingen.
Verwijderen record
Een reeds opgeslagen record verwijderen. 

Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven.

Kortingsgroepnr.

Geef hier een uniek nummer in ter identificatie van de kortingsgroep.

Omschrijving

De omschrijving van de kortingsgroep wordt hier ingetoetst.

 • No labels