In deze tabel worden zowel de Balanscodes als de Winst & Verliescodes ten behoeve van het grootboek ingegeven.

Balans/WV-code

De Balans/WV-code dient een unieke code te zijn. 

De ingegeven code moet groter zijn dan 0 en kleiner dan 300 waarbij:
1 t/m 99: WV-code
100 t/m 299: Balanscode

Na de ingave van de code verschijnt automatisch op het beeldscherm of de ingegeven code een code is voor de Balans of voor de Winst & Verlies.

Op deze pagina:

Lijst

Aan de linkerkant van het scherm, wordt de lijst van de Balans- en WV-codes getoond met (standaard) de volgende informatie:

 • Balans/WV-code
 • Omschrijving


Zoeken en Instellingen

Zoeken

Zoeken

In de zoekregel voor deze icoon kan worden gezocht naar een Balans- en WV-codes door het intoetsen van:

  • Nummer:
   Door het intoetsen van een nummer, verplaatst de cursor naar het betreffende nummer of het nummer dat het dichtst in de buurt ligt.
  • (een gedeelte van de) Omschrijving:
   Door het intoetsen van een omschrijving - of een gedeelte daarvan - worden alleen de records getoond waar de betreffende omschrijving in voorkomt.

Zoeken naar een nummer in de omschrijving kan door achter het betreffende nummer een spatie te gebruiken. Zonder de spatie, zal Minox in de kolom Nummer zoeken.

Verwijderen zoekopdracht

Het opheffen van een zoekselectie, kan door het verwijderen van het ingetoetste zoekargument en opnieuw op de zoekicoon te klikken.

Instellingen

Met behulp van deze icoon is het mogelijk om voor de lijst van Balans- en WV-codes de weer te geven informatie aan te passen.

Nadat op Instellingen is geklikt, wordt een venster getoond met daarin de velden die kunnen worden toegevoegd aan de lijst.

Gerelateerde pagina's

There is no content with the specified labels

Kaart


Navigatie en Knoppen

Navigatie

Omschrijving

U kunt naar de eerste regel door middel van deze knop.

U kunt naar de vorige regel door middel van deze knop.


De huidige regel in dit geval 83) en het totaal aantal regels (186) worden automatisch weergegeven.

U kunt naar de volgende regel door middel van deze knop.


U kunt naar de laatste regel van het voorstel door middel van deze knop.

Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven.

Knoppen

Omschrijving
 

Aanmaken
Een nieuwe kaart maken.

Opslaan
Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakte kaart. 
Opslaan en Nieuw aanmaken
Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakte kaart. Na het opslaan wordt direct het aanmaken van een nieuwe kaart gestart. 
Annuleren
Het opheffen van gemaakte wijzigingen.
Verwijderen
Een reeds opgeslagen kaart verwijderen. 

Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven.


W&V-codes

De volgende Winst- & Verliescodes zijn vast gedefinieerd:

Nr.OmschrijvingSterstotaal
19Totaal Omzet1
38Totaal Kostprijs1
39Bruto Winst2
58Totaal Kosten1
59Bedrijfsresultaat3
78Totaal diversen1
79Winst of Verlies4

De nummers 1 t/m 18 kunnen worden gebruikt voor omzetrekeningen. W&V-code 19 totaliseert vervolgens deze omzetrekeningen.
De nummer 20 t/m 37 kunnen worden gebruikt voor kostprijsrekeningen. W&V-code 38 totaliseert vervolgens deze kostprijsrekeningen.
Nummer 39 berekent de brutowinst.
Enz.


Balanscodes

Balanscodes met een tiental (100, 110, 120 enz.) vertegenwoordigen hoofdgroepen. Deze hoofdgroepen berekenen geen totaal maar zijn een omschrijving die op de balans wordt geprint boven de te volgen nummers.

Voorbeeld:
De omschrijving van nummer 100 "VASTE ACTIVA" wordt op de balans geprint.
Daaronder volgen de nummers 101 "Gebouwen", 102 "Inventaris" enz.

Omschrijving

Hier is een vrije omschrijving van de Balans/W&V-code mogelijk. Het is raadzaam om voor de duidelijkheid de omschrijving voor de hoofdgroepen in hoofdletters in te toetsen.

Hoofdgroepen zijn:

Balanscodes:Balanscodes met een tiental (100, 110, 120 enz.).
W&V-codes:W&V-codes met een sterstotaal.

Sterstotaal

Ingeval van een W&V-code mag een sterstotaal worden ingegeven. Voor sterstotalen zijn meerdere niveaus mogelijk (1 t/m 5). Het principe van een sterstotaal van een Balans/W&V-code is gelijk aan een sterstotaal voor een grootboekrekening. De sterstotalen worden in overzichten gebruikt om bovenliggende gegevens in totaalvelden te cumuleren. Een W&V-code met sterstotaal 1 zal alle voorgaande W&V-codes optellen, een W&V-code met sterstotaal 2 zal alle voorgaande W&V-codes met sterstotaal 1 (en 0) optellen enz.

Voor een Balanscode kan geen sterstotaal worden ingebracht. Totaaltellingen voor balanscodes kunnen worden gegenereerd met behulp van de hoofdgroepen (tientallen). Zie ook de code Activa/Passiva.

Activa/Passiva

Ingeval van een Balanscode met een tiental (= hoofdgroep) mag de code Activa/Passiva worden ingegeven: 


:Automatisch bepaald
(dit is van toepassing indien er geen code wordt ingegeven)
A:Activa
P:Passiva

Wordt er niets ingegeven in dit veld dan bepaalt het programma of de code aan de Activa- of aan de Passivakant wordt afgedrukt.
Ingeval van een W&V-code, kan er geen code Activa/Passiva worden ingegeven.Belangrijk!
Als bij een grootboekrekening geen Balans/W&V-code wordt ingetoetst dan ziet het programma de betreffende grootboekrekening als een Balansrekening.