In deze tabel worden Artikelgroepen aangemaakt. Er dient tenminste één artikelgroep te worden aangemaakt indien gebruikt worden gemaakt van de facturering.

Het artikelgroepnummer dat wordt ingevuld bij een artikel bepaalt, samen met de omzetcategorie die is ingevuld bij de debiteur, de uiteindelijke opbrengstrekening. Standaard is er een uitsplitsing voor Nederland, EU en Niet EU.

Voor eventuele andere toepassingen (waaronder BTW-verlegd NL) zijn er nog vijf vrij te gebruiken opbrengstrekeningen.

 

Op deze pagina:

BELANGRIJK
Deze tabel is van groot belang voor de automatische journaalposten die worden gegenereerd door de facturering.
Er dient minimaal één artikelgroep aanwezig te zijn alvorens u gebruik kunt maken van de facturering.
 

 

 

Lijst

Aan de linkerkant van het scherm, wordt de lijst van de Artikelgroepen getoond met de volgende informatie:

 • Artikelgroepnr.
 • Omschrijving

 

Zoeken

Zoeken

In de zoekregel voor deze icoon kan worden gezocht naar een Artikelgroepnummer door het intoetsen van:

  • Nummer:
   Door het intoetsen van een nummer, verplaatst de cursor naar het betreffende nummer of het nummer dat het dichtst in de buurt ligt.
    
  • (een gedeelte van de) Omschrijving:
   Door het intoetsen van een omschrijving - of een gedeelte daarvan - worden alleen de records getoond waar de betreffende omschrijving in voorkomt.

   Zoeken naar een nummer in de omschrijving kan door achter het betreffende nummer een spatie te gebruiken. Zonder de spatie, zal Minox in de kolom Nummer zoeken.

Verwijderen zoekopdracht

Het opheffen van een zoekselectie, kan door het verwijderen van het ingetoetste zoekargument en opnieuw op de zoekicoon te klikken.

Gerelateerde pagina's

Kaart

 

Navigatie en Knoppen

Navigatie

U kunt naar het eerste record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor reeds op het eerste record staat.

U kunt naar het vorige record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat.

Het huidige record (in dit geval 83) en het totaal aantal records (186) worden automatisch weergegeven.

U kunt naar het volgende record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het laatste record staat.

U kunt naar het laatste record door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor reeds op het laatste record staat.

Knoppen

KnopOmschrijving
 

Aanmaken
Een nieuw record maken.

Opslaan
Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakt record. 
Opslaan en Nieuw record
Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakt record. Na het opslaan wordt direct het aanmaken van een nieuw record gestart. 
Annuleren
Het opheffen van gemaakte wijzigingen.
Verwijderen record
Een reeds opgeslagen record verwijderen. 

Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven.

Artikelgroepnr.

Geef hier een uniek nummer (van maximaal 4 cijfers) in ter identificatie van de artikelgroep.

Omschrijving

De omschrijving van de artikelgroep wordt hier ingetoetst, bijvoorbeeld "Omzet hoog" en "Omzet laag". 
Voor iedere omzetrekening maakt u een artikelgroep aan. 

Grootboekrekeningnummers

Hieronder worden de grootboekrekeningnummers ingetoetst, die worden gebruikt voor de doorboeking van de facturen naar de financiële administratie (het verkoopboek). Voor ieder artikel wordt gekeken naar de artikelgroep. Vervolgens wordt bij de debiteur gekeken naar de omzetcategorie. De combinatie van die twee velden bepaalt vervolgens de doorboeking.

Zie ook de volgende velden:

 • Onderhoud → Debiteuren → tab Verkoop → Omzetcategorie
 • Onderhoud → Artikelen → tab Algemeen → Artikelgroepnr.

Opbrengst verkopen NL

Hier dient de grootboekrekening te worden ingegeven waarop de omzet in Nederland geboekt moet worden.

Voor alle debiteuren in de omzetcategorie NL, wordt de omzet van een artikel met deze artikelgroep, geboekt op de grootboekrekening die hier wordt ingetoetst.

Opbrengst verkopen EU

Indien er sprake is van opbrengsten in de EU, dient hier de grootboekrekening te worden ingegeven waarop de omzet in de EU geboekt moet worden.

Voor alle debiteuren in de omzetcategorie EU, wordt de omzet van een artikel met deze artikelgroep, geboekt op de grootboekrekening die hier wordt ingetoetst.

Opbrengst verkopen niet EU

Indien er sprake is van opbrengsten buiten de EU, dient hier de grootboekrekening te worden ingegeven waarop de omzet geboekt moet worden die niet onder Nederland en niet onder de EU valt.

Voor alle debiteuren in de omzetcategorie Niet EU, wordt de omzet van een artikel met deze artikelgroep, geboekt op de grootboekrekening die hier wordt ingetoetst.

Opbrengst verkopen vrij 1

Indien de module BTW verlegd actief is, dient hier de opbrengstrekening te worden ingegeven ten behoeve van BTW verlegd.

Voor alle debiteuren in de omzetcategorie Vrij 1, wordt de omzet van een artikel met deze artikelgroep, geboekt op de grootboekrekening die hier wordt ingetoetst.

Opbrengst verkopen vrij 2 t/m 5

Men kan zelf bepalen waarvoor deze opbrengstrekeningen gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor de opbrengsten van een bepaald land.

 • No labels