Het is verstandig om de tijd te nemen voor het maken van een goede indeling van uw artikelbestand met de juiste artikelcodes.

Zo kunt u bijvoorbeeld in de codering van de artikelen vastleggen:

 • productgroep
 • leverancier
 • kleurcode
 • maat

Om met Minox te kunnen factureren is het gebruik van artikelcodes verplicht. In de layout van uw factuur (ofwel declaratie) is het wel mogelijk om het afdrukken van de codes te onderdrukken.
Omdat de sortering van de artikelcodes alfanumeriek is, is het raadzaam om de lengte van de code gelijk te houden.

Artikelgroepen

Belangrijk voor het aanmaken van artikelen is de aanwezigheid van één of meerdere artikelgroepen. Zie Onderhoud → Facturering →  Artikelgroepen .
Deze artikelgroepen zijn van groot belang voor de automatische journaalposten die worden gegenereerd door de facturering. 

Op deze pagina:

Lijst

Aan de linkerkant van het scherm, wordt de lijst van de Leveringscondities getoond met de volgende informatie:

 • Artikelcode
 • Omschrijving

 

Zoeken

Omschrijving

Zoeken

In de zoekregel voor deze icoon kan worden gezocht naar een Artikelcode door het intoetsen van:

  • Code:
   Door het intoetsen van een code/nummer, verplaatst de cursor naar het betreffende nummer of het nummer dat het dichtst in de buurt ligt.
    
  • (een gedeelte van de) Omschrijving:
   Door het intoetsen van een omschrijving (of een gedeelte daarvan), worden alleen de records getoond waar de betreffende omschrijving in voorkomt.

   Zoeken naar een nummer in de omschrijving kan door achter het betreffende nummer een spatie te gebruiken. 
   Zonder de spatie, zal Minox in de kolom Nummer zoeken.

 

Verwijderen zoekopdracht

Het opheffen van een zoekselectie, kan door het verwijderen van het ingetoetste zoekargument en opnieuw op de zoekicoon te klikken.

 

Kaart

 

Navigatie en Knoppen

Navigatie

Omschrijving

U kunt naar de eerste regel door middel van deze knop.

U kunt naar de vorige regel door middel van deze knop.

De huidige regel (in dit geval 83) en het totaal aantal regels (186) worden automatisch weergegeven.

U kunt naar de volgende regel door middel van deze knop.

U kunt naar de laatste regel van het voorstel door middel van deze knop.

Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven.

Knoppen

Omschrijving
 

Aanmaken
Een nieuwe kaart maken.

Opslaan
Het opslaan van de wijzigingen of van een nieuw aangemaakte kaart. 

Opslaan en Nieuw
Het opslaan van de wijzigingen in een bestaande kaart of het opslaan van een nieuw aangemaakte kaart.
Na het opslaan wordt direct het aanmaken van een nieuwe kaart gestart. 

Aanmaken d.m.v. Kopiëren huidig record
Door te kiezen voor Kopiëren gegevens, worden alle gegevens van een bestaande artikelcode overgenomen naar een nieuw artikel.

Annuleren
Het opheffen van gemaakte wijzigingen.
Verwijderen
Een reeds opgeslagen kaart verwijderen. 

Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven.

 

Algemeen

Artikelcode

De artikelcode is uniek en is maximaal 14 posities. Het is raadzaam om de lengte van de artikelcode voor alle artikelen gelijk te houden daar de sortering van de artikelcode alfanumeriek is.

Voorbeeld:

00001
00015
00120
00200
01350
10001
50030

Worden de voorloopnullen niet gebruikt, dan wordt het bovenstaande voorbeeld als volgt gesorteerd:

1
10001
120
1350
15
200
50030

Omschrijving

De omschrijving van het artikel wordt hier ingetoetst. Er zijn meerdere mogelijkheden om gebruik te maken van extra omschrijvingen indien het aantal posities in dit veld onvoldoende is:

Omschrijving (vervolg)

Hier kan een extra omschrijving worden ingetoetst betreffende het artikel. In de tab Verkoop van Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie kan worden aangegeven of deze omschrijving op de factuur onder of achter de normale artikelomschrijving moet worden afgedrukt.

Het is mogelijk om tijdens de facturering de vervolgomschrijving aan te passen.

Deze vervolgomschrijving wordt direct achter de eerste omschrijving geplaatst. U dient er dus rekening mee te houden dat u deze vervolgomschrijving, indien gewenst, met een spatie begint.

Zoeksleutel 1

De zoeksleutel is een hulpmiddel om een artikel terug te vinden. De zoeksleutel kan in meerdere programma's, bijv. opvragen en facturering, worden gebruikt. Bij het afdrukken kan de zoeksleutel als sorteer- en/of selectiecriterium worden gebruikt.
Automatisch verschijnen in dit veld de eerste 20 posities van de omschrijving van het artikel. De zoeksleutel kan echter afwijken van deze omschrijving en handmatig worden gewijzigd. De inhoud van dit veld wordt altijd in hoofdletters opgeslagen.

Zoeksleutel 2 en 3

Deze zoeksleutels zijn extra hulpmiddelen om een artikel terug te vinden. Zoeksleutel 2 en 3 kunnen vrij worden gebruikt voor bijvoorbeeld een productgroep. De inhoud van dit veld wordt altijd in hoofdletters opgeslagen.

Artikelgroepnr.

Het is verplicht om dit veld in te vullen. Het artikelgroepnummer dat hier wordt ingevuld, bepaalt samen met de omzetcategorie die is ingevuld bij de debiteur, de uiteindelijke opbrengstrekening.

Kortingsgroepnr.

De kortingsgroep die hier wordt ingegeven, wordt gebruikt door de kortingsmatrix. Zie Onderhoud → Facturering → Kortingsmatrix.
Met behulp van de Kortingsmatrix is het mogelijk om aan een groep artikelen (in combinatie met het debiteurenkortingsgroepnr.) een kortingspercentage te bepalen. 

BTW-code verkoop

De hier ingegeven code dient te zijn gedefinieerd in de tabel BTW-gegevens. Uitsluitend BTW-codes met de soort "Af te dragen" kunnen worden ingegeven.
Indien uw bedrijf BTW-plichtig is, dient er altijd een BTW-code ingegeven te worden. Indien een debiteur zonder BTW gefactureerd moet worden, kan dit bij de desbetreffende debiteur worden aangegeven. De BTW-code van het artikel wordt in dat geval genegeerd.

Statistiekcode verkoop

Er kan een keuze worden gemaakt:

Artikelcode

De omzet wordt per debiteur per artikelcode uitgesplitst.

Artikelgroep

De omzet wordt per debiteur per artikelgroep uitgesplitst.

Niet uitgesplitst

De omzet per debiteur wordt niet uitgesplitst.

Samen met de statistiekcode van de debiteur wordt bepaald hoe de omzetstatistieken worden afgedrukt. Ongeacht de statistiekcode die hier wordt ingevuld, worden de statistieken te allen tijde op de meest uitgebreide manier bijgehouden. Voordeel hiervan is dat eventueel later alsnog een uitgebreidere statistiek kan worden afgedrukt.

Aantal van toepassing

Er kan worden gekozen voor:

Tijdens de facturering wordt gebruik gemaakt van aantallen.

Tijdens de facturering worden geen aantallen gebruikt.
Indien alleen gebruik wordt gemaakt van een omschrijving met één bedrag (bijvoorbeeld dienstverlening) , kan men ervoor kiezen geen gebruik te maken van aantallen.

Verkoophistorie

Er kan worden gekozen voor:

Door deze optie aan te vinken wordt de verkoophistorie voor dit artikel bijgehouden.
Samen met het veld Verkoophistorie van de debiteur wordt bepaald hoe de Verkoophistorie default wordt afgedrukt. Ongeacht de waarde die hier wordt ingevuld, wordt de verkoophistorie te allen tijde bijgehouden. Voordeel hiervan is dat eventueel later alsnog de Verkoophistorie kan worden afgedrukt. Bij het opvragen van de verkoophistorie wordt wel de keuze gehanteerd die hier is gemaakt.

Er wordt geen verkoophistorie bijgehouden.

Gewicht, Eenheid / verpakking, Aantal per colli

Deze velden zijn momenteel (nog) niet in gebruik en kunnen informatief worden gebruikt.

Blokkeren

Standaard is een artikel niet geblokkeerd en kan het in alle noodzakelijke programma's worden benaderd.
Geblokkeerde artikelen (bijvoorbeeld artikelen die uit het assortiment zijn), kunnen niet worden gebruikt in de facturering.


Prijzen

Verkoopprijs

Dit is de verkoopprijs die tijdens de facturering wordt getoond in de kolom Prijs. De daar getoonde prijs kan eventueel weer afwijken door bijvoorbeeld de prijscode van de debiteur of prijs- en/of kortingsafspraken.

Indien er geen verkoopprijs wordt ingegeven, stopt de cursor tijdens de facturering in de kolom Prijs. Er kan dan handmatig een prijs worden ingegeven.

Afwijkende verkoopprijs 1 t/m 9

Er zijn negen afwijkende verkoopprijzen mogelijk. Afwijkende verkoopprijzen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor:

 • een bepaalde groep debiteuren,
  bijvoorbeeld de groothandel en de detailhandel

 • prijzen in vreemde valuta

 • prijzen inclusief BTW

Advies verkoopprijs

Hier kan een advies verkoopprijs worden ingevuld. De advies verkoopprijs wordt standaard niet gebruikt tijdens de facturering maar kan bijvoorbeeld worden afgedrukt op een prijslijst.

Prijs per

Hier kan worden aangegeven voor hoeveel stuks de ingevoerde prijs geldt:

 • 1

 • 10

 • 100

 • 1000

Inhoud

Indien er voor dit artikel bijvoorbeeld sprake is van liters, dozen of kilo's kan men gebruik maken van het veld inhoud. In de facturering wordt dan de volgende berekening gemaakt: Aantal x Inhoud x Prijs = Bedrag.

Het aantal decimalen voor het veld Inhoud wordt bepaald in het tabblad Verkoop in Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie.

Inkoopprijs

De prijs die hier wordt ingetoetst, wordt gebruikt als inkoopwaarde voor de statistieken. Hierdoor kunnen een winstbedrag en -percentage ten opzichte van de verkoopprijs worden berekend.

Loonsom artikel

Alleen indien de module BTW verlegd actief is, is dit veld van toepassing.

Door deze optie aan te vinken, geeft u aan dat het betreffende artikel een een loonsom-artikel is. Dit is alleen toepassing op doorbelaste uren en niet op materialen, grondstoffen enz.
Alleen over Loonsomartikelen wordt het percentage berekend dat is ingetoetst in het tabblad Verkoop van Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie. 

 

Vrije velden

Veld 1, Veld 2 en Veld 3

De ingave in deze velden (1 t/m 3) is vrij. Deze eerste drie velden zijn alfanumeriek en kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt.
De omschrijvingen van deze velden kunnen worden aangepast in de tab Vrije velden van Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie.

Zie het voorbeeld in de afbeelding hiernaast waarbij de omschrijving van Veld 1 is gewijzigd in Productsoort.

Veld 4 en Veld 5

Ook de ingave in deze velden (4 en 5) is vrij. Deze twee velden zijn numeriek en kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De velden hebben standaard 2 decimalen.
De omschrijvingen van deze velden kunnen worden aangepast in de tab Vrije velden van Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie.


Memo

Memo tonen

Er kan worden gekozen voor:

Tijdens de facturering wordt na ingave van het betreffende artikelnummer het veld Memo getoond.

Er kan wel tekst worden ingevoerd in het veld Memo maar de tekst wordt niet getoond tijdens de facturering.

Memotekst

Hier kan tekst worden ingevoerd die van belang is tijdens de facturering. Indien het veld Memo tonen op Ja staat, wordt na ingave van het betreffende artikelnummer deze tekst getoond.

 

Afbeelding

Door te kiezen voor Wijzigen kan een afbeelding worden opgenomen in de artikelkaart. 

Klik op Wijzigen om een afbeelding te selecteren.

Selecteer het bestand met de afbeelding van het artikelen en klik op Openen.
Indien niet het juiste bestand is opgenomen, kan deze alsnog worden verwijderd.
Klik op Versturen om het bestand op te nemen in de artikelkaart.
Klik op Annuleren om geen afbeelding op te nemen en terug te keren naar de artikelkaart.
Klik op Ontkoppelen om een reeds opgenomen afbeelding weer te verwijderen.

 • No labels