Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Aanmaken van een standaard inrichting in Minox Online

Voor de conversie van administraties naar Minox Online wordt gebruikt gemaakt van een standaard ingerichte administratie uit Minox Online.

Je kunt een standaard-inrichting eenvoudig aanmaken door van een bestaande Minox administratie (eventueel met mutaties) een kopie te maken en die daarna naar eigen inzicht aan te passen.

Open hiervoor in Minox de gewenste voorbeeld administratie en klik op Administratie > Aanmaken.

Kies daarna voor de tweede optie, geef een nummer en naam en vink de optie “Behoud van alle stamgegevens” uit.

Klik daarna op de tab Stamgegevens en vink alle opties uit:

Klik dan op groene vink linksonder.

Wanneer geen bestaande Minox administratie aanwezig is om als standaard inrichting te gebruiken, dan kan één van de standaard rekeningschema’s van Minox gebruikt worden.

Klik op Administratie > Aanmaken en selecteer dan een van de rekeningschema’s:


Aanvullen van de standaard inrichting voor conversie

De standaard inrichting voor de conversie moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

1 - Een volledig grootboekschema.

Via Onderhoud > Grootboek kan de grootboekschema nog worden aangevuld of aangepast.

Voor de conversie dienen extra grootboekrekeningen aangemaakt te worden voor debiteuren en crediteuren verzamelrekeningen uit de bron-administratie.

De omschrijving van de extra rekeningen moet zijn: “Conversie debiteuren” en "Conversie crediteuren".

Je kunt de bestaande verzamelrekeningen eenvoudig kopiëren naar een nieuw nummer (via de button in de knoppenbalk). Bijvoorbeeld:

1300 (Debiteuren) wordt gekopieerd naar 1310 (Conversie debiteuren)

1600 (Crediteuren) wordt gekopieerd naar 1610 (Conversie crediteuren)


2 - Btw-codes.

Via Onderhoud > Algemeen > BTW-gegevens kunnen de BTW-codes nog worden aangevuld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan BTW-codes voor o.a. inkoop of verkoop binnen of buiten de EU.


3 - Dagboeken

Naast de reguliere dagboeken voor Beginbalans, Inkoop, Verkoop, Kas, Bank, Memo moeten voor de conversie extra dagboekcodes worden aangemaakt.  Het aantal extra dagboeken wordt bepaald door het aantal verschillende dagboeken wat overkomt uit de bron-administratie. 

Om de extra dagboeken aan te kunnen maken, moet voor elk dagboek eerst een tegenrekening worden aangemaakt in het grootboekschema via Onderhoud > Grootboek.

Daarna kunnen de extra dagboeken worden aangemaakt via Onderhoud > Algemeen > Dagboeken. De extra dagboekcodes moeten beginnen met de letter “C” en moeten van het type “Memoriaal” zijn. Bijvoorbeeld:

Zorg ervoor dat er voldoende dagboekcodes worden aangemaakt (ca. 10). De extra dagboeken kunnen eventueel in een volgend boekjaar weer worden verwijderd.


4 - Een vrije reeks grootboeknummers

Tijdens de conversie worden automatisch extra grootboekrekeningen aangemaakt voor alle Kas- en Bank rekeningen. Hiervoor is een vrije reeks in het grootboekschema nodig, zodat in die reeks nieuwe nummers aangemaakt kunnen worden. Bepaal welke reeks in de standaard inrichting nog vrij  is om te gebruiken.

In onderstaand voorbeeld zijn alle grootboeknummers van 2200 t/m 2299 nog beschikbaar:

Tijdens de conversie moet deze “vrije” reeks worden opgegeven.


Wat kun je van de conversie verwachten

  • Met de conversie worden alle financiële mutaties en de stamgegevens van debiteuren en crediteuren uit de bron administratie overgezet.
  • Tijdens de conversie vertaal je via een brugstaat de grootboeknummers en dagboeken uit de bron-administratie naar de grootboeknummers en (conversie)dagboeken in de standaard-inrichting van Minox.
  • Kas- en banksaldi worden in de conversie-dagboeken geboekt op nieuw aangemaakte conversie rekeningen.
  • Alle mutaties voor debiteuren/crediteuren worden geboekt op opgegeven conversie-grootboekrekeningen.
  • Debiteuren en crediteuren krijgen automatisch een nieuw nummer, gebaseerd op de nummer-reeksen die zijn gekoppeld aan het in- en verkoopboek uit de standaard inrichting.
  • Alle BTW zal rechtstreeks (en gecomprimeerd per periode) op de BTW-rekeningen uit de standaard inrichting worden geboekt.
  • Tijdens de conversie moeten de openstaande posten uit de bron-administratie handmatig worden ingegeven. Deze worden daarna geboekt op de nieuw toegewezen relatienummers.
  • Kas en Bank saldi worden (gecomprimeerd tot 1 mutatie per periode) terug geboekt van de conversie-rekeningen in de uiteindelijke dagboeken voor Kas- en Bank.


Het conversie-proces

Onderstaand schema geeft alvast een overzicht van het conversie proces

 


Inloggen in je conversie-account

Ga naar https://overstapsoftware.overstapsoftware.aws.minox.nl/


De eerste log je in met je Token. Hiervoor klik je op "Ik wil inloggen met een token". Je hoeft in dat geval alleen het token in te geven en een nieuw eigen wachtwoord te kiezen.

Daarna log je voortaan in met het email adres en je eigen wachtwoord.


Uploaden Twinfield administratie(s)


Kies voor TwinfieldLogin in met de gebruikersnaam, wachtwoord en de Twinfield omgeving.Selecteer een administratie en klik op Administratie downloaden. Hou er s.v.p. rekening mee dat de administratie op dat moment (in Twinfield) niet in gebruik mag zijn.De administratie wordt gedownload en ingelezen in de Overstapsoftware.Klik nu op Home linksboven in het scherm.Aanvullen conversie-client en koppelen met Minox

Kies voor ConversieAls je voor de eerste keer gaat converteren, moet je eerst je Minox klantnummer in je client-account invullen. Klik op Eigenschappen.Vul alleen je Minox klantnummer in en klik dan op Koppel Minox.Log in met het wachtwoord van de gebruiker “MINOX” en je Minox Online klantnummerKlik op Accepteren als je akkoord gaat met de koppeling          

   


De standaard inrichting inlezen

Selecteer je conversie-client en klik op Standaard inrichtingKlik op Lijst downloaden en selecteer de vooraf aangemaakte standaard inrichting in Minox Online
Conversie

Stap 1 - Selecteer ingelezen Twinfield administratie

Klik op Administratie toevoegenKlik op Bron Auditfile en selecteer daarna de eerder ingelezen Auditfile. Klik dan op Overzetten auditfile gegevensDe administratie wordt ingelezen. Dit kan enige minuten duren. Zodra de inhoud (aantallen) in beeld wordt getoond, klik op Home.Stap 2 - Conversie grootboekrekeningen (brugstaat)

Selecteer het conversie-account en klik nu op ConverterenJe staat nu in de "conversie straat", waarin de grootboeken, dagboeken, relaties worden vertaald van de bron-administratie naar de standaard inrichting.

Geef eerst de vrije range op waarin tijdens de conversie extra grootboeknummers aangemaakt kunnen worden als tussenrekening voor Kas en Bank.Naar keuze kunnen alleen de gebruikte grootboeknummers (met mutaties) of alle grootboeknummers worden geconverteerd.

Geef bij het vertalen van grootboekrekeningen voor Kas en Bank dagboeken de juiste soort aan.  Kas (10) of Bank (12).

Je kunt uitsluitend vertalen naar grootboekrekeningen die in de standaard-inrichting zijn opgenomen.

Hierbij kun je zoeken naar nummers of omschrijvingen door een gedeelte van een nummer of omschrijving in te gevenWanneer grootboekrekeningen of dagboeken in de standaardinrichting ontbreken, dan kun je ze tijdens het conversieproces alsnog aan de standaardinrichting toevoegen.

Log hiervoor in in Minox Online en voeg de grootboekrekeningen of dagboeken toe.

Daarna moet je de gewijzigde standaard inrichting opnieuw worden ingelezen. Zie hiervoor De standaard inrichting inlezen


Stap 3 - Conversie dagboeken

Vul voor bij alle dagboeken nieuwe conversie-dagboeken in. Deze beginnen met de letter “C”. Ook hier kun je zoeken op (een deel van) de omschrijving.Stap 4 - Relaties

Vul in de tab Relaties de conversie-rekening voor in voor inkoop (crediteuren) en verkoop (debiteuren)


Klik daarna op Recode. De debiteuren en crediteuren met mutaties krijgen nu een nieuw nummer. De nieuwe nummers worden bepaald op basis van de nummer-reeksen die in de standaard inrichting aan het in- en verkoopboek zijn gekoppeld.Stap 5 - Openstaande posten

In eerste instantie worden de saldi van alle debiteuren en crediteuren geconverteerd naar de conversie-rekeningen voor debiteuren/crediteuren (bijv. 1310 en 1610). 

Voer in deze tab de openstaande posten voor debiteuren en crediteuren in zoals deze in de bron-administratie staan vermeld. Debiteuren en crediteuren worden beiden in dit scherm onder elkaar opgevoerd.De openstaande posten worden tijdens de conversie in een extra dagboekblad opgevoerd en tegen geboekt op de conversie-rekeningen. Die lopen daardoor weer op nul.

Het is ook mogelijk om de openstaande posten in Minox Online zelf te boeken en tegen te boeken op de conversie-rekeningen

Je kunt er ook voor kiezen om geen openstaande posten op te voeren. Betalingen van openstaande posten uit de bron administratie moeten dan in Minox worden geboekt op de conversie-rekeningen voor de debiteuren/crediteuren.


Stap 6 - Export naar conversie-bestand

Klik op de tab Export en geef het gewenste administratienummer in. Maximaal 5 cijfers. Klik dan op Start export.                                                                                           Wanneer het conversie-bestand niet automatisch in beeld verschijnt, klik dan na enige minuten een keer op de functietoets F5.Klik op het conversie bestand om het te downloaden.


Stap 7 - Inlezen conversie-bestand in Minox Online

Start Minox Online, log in, open een willekeurige administratie en ga naar Administratie > ConversieStap 8 – Een volgende conversie

Wanneer de eerste conversie is voltooid en akkoord bevonden, kun je de opgegeven brugstaat (vertaling van de grootboeknummers) gebruiken voor een volgende conversie.

Klik hiervoor op TemplateSelecteer de gewenste administratie en klik op OpslaanWanneer de template administratie is geselecteerd, kun je deze bij een volgende conversie als “Template” inladen. De brugstaat zal daardoor al grotendeels zijn ingevuld.Voor een tweede conversie kun je volstaan met de volgende onderdelen: Uploaden auditfile(s) en Conversie

  • No labels