Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Als je de koppeling wilt opzeggen, stuur dan eerst een email naar verkoop@minox.nl met je klantnummer en het IBAN waarvoor je de koppeling wilt stopzetten. Zodra de koppeling is stopgezet, komen er geen mutaties meer binnen. Momenteel zie je de rekening nog wel in Bizcuit ( zonder data- als inactief) maar binnenkort kan je hem ook daar verwijderen.

  • No labels