Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Je wilt zekerheid hebben dat alle documenten die je naar je administratie stuurt ook zullen worden geboekt. Taken documenten is ontworpen om hier invullen invulling aan te geven. Ieder document wat binnenkomt via mail, upload, bulk Scan & Herken of factuurconnectie wordt geregistreerd en je kan deze kan volgen tot een en met de boeking. Op dit moment worden alleen inkoopfacturen, bonnen, verkoopfacturen en dossierstukken ondersteund. Later zal je via dit programma ook kasbladen, (digitale) bankafschiften of bijvoorbeeld een document over de voorraad herwaardering kunnen uploaden en boeken. Eigenlijk zien we ieder document als een boekstuk die moet worden geboekt. Dus in de toekomst zal ook een betaling / ontvangst die via de Bizcuit bankkoppeling binnenkomt worden geregistreerd als een document die in het voorstel van verwerking bankmutaties wordt geplaatst en indien doorgeboekt kan worden ingezien inclusief het document met alle details van de betaling. Een document met daarop een herwaardering van de voorraad of bijvoorbeeld een kasblad, kan ook worden ingestuurd/geüpload. Deze kan dan worden gekoppeld aan een leeg dagboekblad en indien de regels op dit dagboekblad worden geboekt zal dit document zichtbaar zijn achter de boeking en zal de status van het document in Taken | Document op geboekt komen te staan.

...