Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Als de koppeling niet meer werkt, is meestal de ingestelde API key (onder Onderhoud > Koppelingen > Mollie) niet meer geldig. Wat de klant dan moet doen:

  1. Ga naar Mollie en login.;
  2. Kopieer een geldige API key;
  3. Plak die in Minox bij Onderhoud > Koppelingen > Mollie en klik op test;
  4. Wordt die het veld rood dan is het de API key niet goed, groen wel.Na groen ;
  5. Wordt het veld groen dan zou het weer moeten werken.