Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ik wil naar het buitenland (EU) factureren. Hoe moet ik beginnen?

Gerelateerde pagina's:

1. Ga naar Onderhoud → Algemeen → Btw gegevens.

Maak – indien nog niet aanwezig - een nieuwe Btw-code aan voor leveringen binnen de EU (3b).
Maak, indien van toepassing, ook voor het leveren van diensten binnen de EU een aparte btw code aan.2. Ga naar Onderhoud → Grootboek.

Maak indien nodig nieuwe omzetrekeningen aan voor Leveringen binnen EU. Koppel de btw-code voor Omzet EU aan de nieuwe grootboekrekening. Voor diensten en goederen mag  dezelfde grootboekrekening worden gebruikt.3. Ga naar Onderhoud → Debiteuren.

Maak een nieuwe debiteur aan of pas de bestaande debiteur aan.

  • Bij TAB Financieel:
    • Vink de rubriek BTW uit.
    • Vul de voorstel tegenrekening in die is aangemaakt in stap 2 (dit hoeft NIET als je met Minox factureert)
    • Vul het BTW-identificatienummer van de buitenlandse debiteur in
  • Bij Tab Verkoop:
  • Kies de juiste Omzetcategorie. (EU)(De stappen 4, 5 en 6 zijn alleen noodzakelijk als je met Minox factureert.)

4. Ga naar Onderhoud → Facturering → Artikelgroepen.

Vul bij de bestaande artikelgroepen de omzetrekening voor Verkopen EU in.5. Ga naar Onderhoud → Artikelen

Voor het factureren van diensten moet een extra artikelcode worden aangemaakt. Gebruik hierbij de BTW-code voor “BTW verlegd lev. Diensten EU” in. Extra artikelcodes voor levering van goederen naar de EU is niet nodig.

Alles staat nu correct ingesteld. Ga nu naar stap 6 als je met Minox factureert of naar stap 7 als je de factuur handmatig in het verkoopboek wilt boeken.


6. Ga naar Taken → Factureren.

Selecteer de EU debiteur. Alleen voor diensten moet(en) de speciaal daarvoor aangemaakte artikelcode(s) worden gebruikt. Voor goederen gebruik je de reeds bestaande artikelcodes die ook voor NL gebruikt worden. De factuur wordt bij het verwerken automatisch in het verkoopboek geboekt. Onderstaand een voorbeeld van een (deel van) de factuur en de verkoopjournaal met zowel goederen als diensten voor de EU:7. Ga naar Taken → Boeken.

Bij het handmatig boeken van een verkoopfactuur met zowel goederen als diensten voor de EU, moet je de debiteurenregel splitsen in een goederendeel (zonder BTW-code) en een dienstendeel (met BTW-code voor Diensten EU). Zie onderstaand voorbeeld met totaal factuurbedrag van 2.500,- euro:


8. Ga naar Rapportage → Grootboek → BTW aangifte.

Selecteer overzicht ICP-listing.

Selecteer de juiste periode(s) en klik op het groene vinkje om de ICP-aangifte overzicht in te zien. 

De ICP-aangifte kan nu verwerkt worden door te klikken op het groene vinkje  links onderaan.

Kies hier het juiste tijdvak en klik weer op het groene vinkje  om de ICP-aangifte te versturen.